Terms of service

ПРЕГЛЕД
Този уебсайт се управлява от Han-Chiga. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „нашият“ се отнасят до Han-Chiga. Han-Chiga предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за Вас, потребителя, при условие че приемате всички условия, политики и известия, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и / или закупувайки нещо от нас, вие участвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („Общи условия“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Настоящите Общи условия се отнасят за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са сърфиращи в интернет, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия преди използване на нашия уебсайт. Чрез достъп до или използване на която и да е част от сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия и условията на това споразумение, тогава няма да имате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. Ако тези общи условия са от полза, приемането е изрично ограничено до тези условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към текущия магазин, също са предмет на общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите общи условия чрез публикуване на актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да е промени представлява приемане на тези промени.

Shopify Inc. е домакин на нашия магазин. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на Вас.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН
Съгласявайки се с настоящите общи условия, Вие декларирате, че сте най-малко пълнолетни във Вашата държава или провинция на пребиваване, или че сте ни дали съгласието си на непълнолетни лица, зависими от Вас, да използват този сайт.
Вие не можете да използвате нашите продукти за незаконни или неоторизирани цели, нито можете, при използването на услугата, да нарушавате законите във Вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).
Не може да разпространявате вируси или кодове с нарушителен характер.
Нарушение на някои от условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ
Запазваме си правото да откажем обслужване всеки по каквато и да е причина по всяко време
Разбирате, че Вашето съдържание (без да включва информация за кредитна карта), може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания през различни мрежи; и (б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на прехвърляне през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от услугата, без изрично писмено разрешение от нас.
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и не ограничават или засягат по друг начин тези условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И СЪВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не бива да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е с взет от Вас риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да модифицираме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е Ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или прекратяваме услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

Ние не носим отговорност пред Вас или пред трета страна за каквито и да е модификации, промени в цените, спиране или прекратяване на услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ
Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни ексклузивно онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.
Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в нашия магазин. Не гарантираме, че от Вашия дисплей на монитора ще покаже с точност цветовете.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Запазваме правото си да ограничим количествата на всякакви продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите могат да бъдат променени по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Запазваме правото си да спрем всеки продукт по всяко време. Всяко предложение, за който и да е продукт или услуга, направено на този сайт, е невалидно, когато е забранено.
Ние не гарантираме, че качеството на каквито и да било продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от Вас, ще отговори на Вашите очаквания или че грешките в услугата ще бъдат поправени.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ФАКТУРИТЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФИЛА
Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем по наша преценка да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, една и съща кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай че направим промяна или отмяна на поръчка, може да се опитаме да Ви уведомим, като се свържем с имейл адреса и / или адреса за фактуриране / телефонния номер, предоставени към момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които, по наша преценка, се правят от дилъри, или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупката и акаунта, за всички покупки, направени в нашия магазин. Съгласявате се да актуализирате своевременно Вашия акаунт и друга информация, включително Вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, така че да можем да завършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас при необходимост.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, които нито следим, нито наблюдаваме, нито контролираме и въвеждаме.
Вие разбирате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти, без никакви гаранции, изявления или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим отговорност, произтичаща от или свързана с използването на инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на Ваш риск и преценка и Вие трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния доставчик (и) на трета страна.
В бъдеще можем също да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и / или услуги също ще бъдат предмет на настоящите общи условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ
Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да Ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за изследване или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме, и няма да носим отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупка, или използване на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третите страни и се уверете, че ги разбирате, преди да участвате в каквато и да е транзакция. Оплакванията, претенциите, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ И ОТЗИВИ
Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявки (например заявки за конкурс) или без наша молба идпратите творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (заедно „коментари“), Вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме на какъвто и да е носител всякакви коментари, които ни изпращате. Ние нямаме никакво задължение (1) да поддържаме каквито и да било коментари на доверие; (2) да плащаме обезщетение за коментари; или (3) да отговаряме на коментари.
Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което според нашето собствено усмотрение е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурирано или по друг начин неприемливо, или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Общи условия.
Съгласявате се, че Вашите коментари няма да нарушават нито едно право на трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, или право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или незаконни по друг начин, обидни или нецензурирани материали или да съдържат какъвто и да е компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да навреди оперирането на услугите или на подобен уебсайт.
Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой различен от себе си или да подвеждате по друг начин нас или трети страни относно произхода на коментари. Вие носите пълната отговорност за всякакви коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност за коментари, публикувани от Вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Вашето подаване на лична информация през магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. Вижте Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ
Понякога на нашия сайт или в услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за престой и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всички грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация, или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация в услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката си).
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако това се изисква от закона. Не трябва да се приема определена дата за актуализация или обновяване, приложена в услугата или на който и да е подобен уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в услугата или на който и подобен уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ ИЗПОЛЗВАНИЯ
В допълнение към други забрани, посочени в общите условия, Ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всяка незаконна цел; (б) да подтиква други да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушават всякакви международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да се нарушават нашите права върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на други; д) да тормози, злоупотребява, обижда, вреди, клевети, принизява, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; (ж) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; (з) да събира или проследява личната информация на други; (и) за спам, фишинг; й) за всяка неприлична или неморална цел; или (к) да се намесва, или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет. Запазваме правото си да прекратим използването на Услугата или свързания с нея уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Ние не гарантираме, не заявяваме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да Ви уведомим.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на Ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени Ви чрез услугата, се предоставят (освен ако изрично не е посочено от нас) за Ваше използване без каквото и да било представяне, гаранции или условия от какъвто и да било вид, били те упоменати или подразбиращи се.
В никакъв случай Han-Chiga, нашите директори, служители, свързани лица, агенти, изпълнители, подизпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги не носят отговорност за вреди, загуби, искове или някакви преки, косвени, случайни, наказателни, специални , или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение пропуснати печалби, пропуснати приходи, изгубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, възникващи от вашето използване на която и да е от услугата или продукти, доставени с помощта на услугата, или за всяка друга претенция, свързана по какъвто и да е начин с Вашето използване на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски във всяко съдържание, или всякакви загуби, или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на услугата, или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако е уведомен за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Вие се съгласявате да обезщетите, защитите Han-Chiga и нашите дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, подизпълнители, доставчици на услуги, стажанти, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушението на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или нарушението на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 – РАЗДЕЛИМОСТ
В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите условия за услуга бъде определена за незаконосъобразна, невалидна или неприложима, въпреки това такава разпоредба ще бъде изпълнима в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, и неизпълнимата част ще се счита за отделена от настоящите условия на обслужване, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ
Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, продължават да съществуват след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.
Настоящите общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от Вас или от нас. Можете да прекратите настоящите общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.
Ако по наша единствена преценка не успеете или подозираме, че не сте се съобразили с който и да е срок или разпоредба на настоящите общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и Вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да Ви откаже достъп до нашите услуги (или която и да е част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Неуспехът ни да упражним или приложим каквото и да е право или разпоредба от настоящите общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Настоящите условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между Вас и нас и регулират използването на услугата, замествайки всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения, независимо дали са устни или писмени, между Вас и нас (включително, но не само, предишни версии на условията за ползване).
Всички неясности в тълкуването на настоящите общи условия не трябва да се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Настоящите условия за ползване и всякакви отделни споразумения, чрез които ние Ви предоставяме услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Обединеното кралство.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА
Можете да прегледате най-актуалната версия на общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да актуализираме, променим или заменим която и да е част от настоящите общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до нашия уебсайт или услугата след публикуването на каквито и да е промени в тези условия за ползване представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА
Въпроси относно общите условия трябва да ни се изпращат на hello@hanchiga.com .